نحوه برخورد صحیح با احساسات کودک

نحوه برخورد با احساس کودک

هنگامی که کودک خردسال ما دچار احساساتی مثل ترس یا خشم شده اند آیا پرسیدن این سوال از آنان که ” چرا این احساس را دارد” صحیح است.

بعضی کودکان می توانند به شما بگویند چرا ترسیده اند و یا عصبانی هستند و ناراحتند. لیکن برای بسیاری از آنان سؤال “چرا” فقط بر مشکلاتشان می افزاید. در این صورت علاوه بر آشفتگی ای که دارند، باید علت مسئله را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و یا با توضیحی معقول جلوه دهند. اغلب اوقات کودکان نمی دانند که چرا احساسات و عواطفشان اینگونه یا آنگونه است. در بسیاری مواقع نیز میلی به گفتن ندارند زیرا می ترسند دلایلشان در چشم بزرگتر ها چندان موجه جلوه نکند. (واسه همینه که داری گریه می کنی؟ آخه این هم ترس داره؟).

برای کودک ناراحت، شنیدن اینکه ” می دونم از یه چیزی ناراحتی”  یا ” می دونم که ترسیدی ” بیشتر مفید است تا اینکه مورد استنطاق قرار بگیرد و بشنود که ” چی شده؟” یا ” چرا اینجور احساسی داری؟” . گفتگو با بزرگتری که عواطف شما را می پذیرد، بسی آسانتر از گفتگو با کسی است که با سوالاتش شما را زیر فشار می گذارد.