بازی فکری دومینو100قطعه ای

۵۰,۰۰۰ تومان

بازی فکری دومینو 100قطعه ای ،مناسب کودکان بالای3سال ،این بازی افزایش دقت،سرعت،حرکت،تمرکز،هماهنگی ذهن با اعضای بدن مثل دست وچشم،برای کودک به همراه دارد.

موجود در انبار

بازی فکری دومینو۱۰۰قطعه ای
بازی فکری دومینو100قطعه ای

۵۰,۰۰۰ تومان