ربات میمون بند انگشتی قرمز

ناموجود

ربات میمون بند انگشتی، با ظاهر زیبا و جذاب به انگشت شما می چسبد، سرش را تکان می دهد،پلک می زند و صدا های جالبی از خود در می آورد. ربات میمون خوشرنگ شما بیش از 40 حرکت بلد است انجام دهد و حسیابی کودک شما را سرگرم می کند. به حرکات و صدای شما عکس العمل نشان می دهد، آواز می خواند و صدا های بامزه در می آورد.سرش را تکان می دهد، پلک می زند و گاهی وقت ها می خوابد و خروپف می کند.

در انبار موجود نمی باشد