چطور زمان بیشتری را با کودک خود بگذرانیم،اگرسرکارمی رویم؟

وقت گذراندن با کودکان
وقت گذراندن با کودکان

والدینی که شاغل هستند ممکن است در طول روز بارها وبارها به کودکشان فکر کنند ویکی از دغدغه های آنها عدم حضور در کنار کودک و وقت گذراندن با او باشد،متاسفانه در جوامع امروزی این یکی از مشکلات شایع والدینی است که به سر کار می روند.

پدر ومادرها می توانند زمان خود رابه گونه ای مدیریت کنند که وقتی به خانه بر می گردند زمان مفید بیشتری را با کودک خود بگذرانند ومسئله ای که باید در نظر گرفت اینست که مدت زمانی که با کودک خود میگذرانید مهم نیست ،بلکه کیفیت آن از اهمیت برخوردار می باشد.

به بازیهای مورد علاقه کودک توجه کنند،می توانند زمانی را به بازی کردن با او ویا هر کاری که او علاقمنداست امثل: خواندن کتاب،قصه خوانی ،شعرخوانی و……اختصاص دهندو یا اگر در خانه مشغول کار هستند،می توانند از کودک خود بخواهند در انجام کارهای خانه با والدین خود مشارکت داشته باشد.