خواب کودکان – قسمت اول

بدون شک  خواب یا بی خوابی یکی از پر بحت ترین مقوله های مراقبت از نوزادان و کودکان است.کسانی که به تازگی صاحب فرزند شده اند بزودی در خواهند یافت که کمیت و کیفیت خواب نوزاد آنها بر آسایش و حتی سلامتی کل خانواده اثر گذار است. مشکلات خواب بچه ها  به ندرت با بزرگتر شدن آنها خاتمه می یابد.  آنها بجای گریه کردن بهانه می گیرند یا از خوابیدن امتناع می کنند. بجای بیدار کردن شما برای شیر خردن در           ادامه مطلب….. 


خواب کودکان – قسمت دوم

در 6 ماهگی نوزادان کماکان به 14 ساعت خواب در شبانه روز نیاز دارند . در طول روز 2 تا 3 بار متوسط 30 دقیقه الی 2 ساعت هر جا که باشند چرت می زنند.برخی کودکان بخصوص آنها که از شیر مادر تغذیه می کنند ممکن است نصف شب از خواب بیدار شوند ولی اغلب آنها دیگر نیازی به تغذیه در نیمه شب ندارند. اگر نوزاد شما نیمه شب بیدار شد و شما        ادامه مطلب….. 


خواب کودکان – قسمت سوم

بدون شک  خواب یا بی خوابی یکی از پر بحت ترین مقوله های مراقبت از نوزادان و کودکان است.کسانی که به تازگی صاحب فرزند شده اند بزودی در خواهند یافت که کمیت و کیفیت خواب نوزاد آنها بر آسایش و حتی سلامتی کل خانواده اثر گذار است. مشکلات خواب بچه ها  به ندرت با بزرگتر شدن آنها خاتمه می یابد.  آنها بجای گریه کردن بهانه می گیرند یا از خوابیدن امتناع می کنند. بجای بیدار کردن شما برای شیر خردن در             ادامه مطلب…..