بایگانی ماه: آذر 1397

تحسین توصیفی از کودکان

تحسین توصیفی

تحسین توصیفی – کودکان بدون هیچ تصویری از خود متولد می شوند و طی رشد خودپنداره ای تشکیل می دهند. همانطور که از نامش پیداست، خودپنداره به معنی تصور از خود است

هر آنچه که باید درباره افسردگی پس از زایمان بدانید

افسردگی پس از زایمان

اگرچه به دنیا آمدن نوزاد می‌تواند برای مادر با ظهور احساسات طبیعی مانند هیجان، شادی، ترس و اضطراب همراه باشد. اما وجود پدیده‎ ای به نام افسردگی پس از زایمان (Postpartum depression) قابل انتظار نیست. روانشناسان معتقدند که بیشتر مادران طی دو تا سه روز اول پس از زایمان و تا دو هفته بعد از

هر آنچه که باید درباره اهمیت بهداشت روانی مادران بدانید

بهداشت روانی مادران

مراقبت ازخود در جایگاه مادر – تولد نوزاد درخانواده، به خصوص اولین فرزند، تغییر وتحولی بزرگ محسوب می شود.زوجی که قبل از تولد نوزاد، نقش های شناخته شده و…