بایگانی ماه: تیر 1400

مزایای بازی های فکری برای کودکان

بازی های فکری

بازی کردن برای کودکان تنها یک سرگرمی نیست، بلکه جدی‌ترین کاری است که آنها در سن خود انجام می‌دهند. بازی‌ها، مجموعه‌ای از فعالیت‌های کودکان به حساب می‌آیند. آنها برای سرگرم کردن خود آغاز به بازی می‌کنند، اما وقتی این فرایند را به‌صورت جدی برای رسیدن به نقطه پایان دنبال می‌کنند، در نهایت منجر به رشد